TESTAMIND

קובץ ספקים פרטים הגדול בעולם

בקובץ מחכה לך יש מעל 2000 ספקים איכותיים בארצות הברית במגוון נישות

רוצה אותו הכנס פרטים ותקבל אותו מייד למייל

בונוס מיוחד אותו מקבלים במייל השני (יום למחורת)

רווחים גבוהים

יש לך שאלה?

שלח לנו הודעה או הצטרף לקבוצה הפתוחה

הקבוצה פעילה 24/7

אל תהסס לשאול כל שאלה בישבל זה אנחנו כאן.

TESTAMIND

על המרצה

ליאור טסטא

ליאור טסטא (TESTAMIND) יזם ויוצר מילדות אבא ל – 3 ילדים, מתעסק במסחר באינטרנט ב 6 שנים האחרונות את דרכו התחיל כשכיר בחברת הטייק גדולה ושגילה את הקלות שאפשר ליצור הכנסה נוספת פיטר את הבוס והפך לעצמאי, מאז ליאור לא מפסיק לייצר תוכן לבנות תוכנות וכל זה במטרה אחד לגרום לו וללקוחות שלו להכניס הרבה יותר כסף ולהיות יותר מאושרים, כי זה אפשרי ובעידן הזה הרבה יותר קל

כל הזכויות שמורות אין לשכפל להעתיק להשתמש בקבוץ למטרות מסחר ללא אישור מראש TESTAMIND