fbpx

פרק 7 העברת כסף מארנק לפיוניר או לחשבון הבנק. זמן 2:50

אין לשלם לברוקר, משום סיבה שהיא, את ה USDT שלכם, טרם וידוא הגעת הכסף לחשבון היעד שלכם”

שלח תגובה

השאר תגובה