עם קבלת דוח מבעל הזכויות או מנציג מורשה, פייסבוק  תסיר או תגביל תוכן העוסק ב:
הפרת זכויות יוצרים
הפרת סימן מסחרי