fbpx

חילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס בישראל

חילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס בישראל ובין מדינות אחרות:

תחום המכירות והמסחר באינטרנט ( EC – Electronic Commerce) הוא אחד מן התחומים אשר גאה בתקופת הקורונה. בוודאי בשל זמינותו מהבית לכל אחד ואחת.

הכוונה לביצוע עסקאות למכירת מוצרים באינטרנט, קניה במחיר מסוים ומכירה במחיר גבוה יותר. עסקאות אשר מבוצעות בחלקן דרך אתרים מקומיים ובחלקן דרך אתרים בינלאומיים כאשר לעיתים ובמקרים מסוימים ההכנסות ממכירות או הכנסות מעמלות מתקבלות בחשבונות בנק המצויים בחו”ל.

ככלל, כדאי לדעת כי עצם היות חשבון בנק בחו”ל אין הדבר אומר כי לא ייוודע דבר קיומו לרשות המיסים בישראל, זאת כיוון שבשנים האחרונות נקבעו בישראל חקיקה, אמנות והסדרים לחילופי מידע בין רשות המיסים בישראל ובין רשויות מס זרות.

אחד מן ההסדרים הללו נקרא “חילופי מידע אוטומטים”. הסדר זה נקבע בתקן CRS החל על מדינת ישראל ועל מדינות נוספות. ההסדר קובע כי המידע עובר בקובץ ממוחשב לרשויות המס, קובץ המכיל מידע אודות תושבי אותה מדינה.

כך לדוגמה מדינת ישראל מקבלת קבצי מידע ממדינות בעולם המכילים מידע על אזרחי ישראל, המחזיקים חשבונות בנק בחו”ל. אגב, חובה דומה החילה ארה”ב על בנקים בכל מדינות העולם המחויבים לדווח על חשבון בנק של תושב ארה”ב באמצעות טופס המכונה FATCA.

בוודאי תשאלו מדוע אני מעלה סוגיה זו, ובכן הסיבה לכך היא כי בחודשים הקרובים צפוי להגיע מידע לרשויות המס בישראל על חשבונות בנק בחו”ל של אזרחי ישראל. המידע עובר ללא ידיעתו של בעל החשבון וללא כל יכולת לעכב או למנוע את העברת המידע.

עגלת קניות